Philip's Space Logo
Kaizen

 

Innehåll

 

Förvaring av fotografier

Förvaringsmaterial

 

Företag

Om materialet på denna sida:

Materialet är ursprunligen från Fotosekretariet som är en del av Nordiska museet. Jag har lagt till en del informatiom, bland annat om digitalisering, men även lite om mina egna erfarenheter. Har du egna erfarenheter eller kommentarer så är det bara att skriva till mig.

 

Om Fotosekretariatet

Fotosekretariatet vid Nordiska museet är ett nationellt forum för samordning, utbyte av erfarenheter och rådgivning om svensk kulturhistorisk fotografi. Verksamheten riktar sig till museer, arkiv och bibliotek och andra fotobevarande institutioner, forskare och studenter, lärare, fotografernas organisationer samt enskilda personer. Sekretariatet arbetar för den kulturhistoriska fotografin i Sverige, såväl den äldre som den som produceras idag.


Förvaring av fotografier


Dåliga förvaringsmiljöer

Fukt, värme och ljus är fotografiets värsta fiende. De kan var för sig eller tillsammans påskynda nedbrytningen av fotografiets olika komponenter. Därför är det viktigt att inte variera förhållandena i rummet där bilderna förvaras. Stora temperaturväxlingar eller kraftigt ökad/minskad luftfuktighet kan påverka negativt. Till exempel är vindsförråd och källarutrymmen typiska förvaringsmiljöer där fotografier utsätts för klimatförändringar som kan påskynda att fotografierna bryts ned och förstörs. Bäst är att ha bilderna inne i lägenheten och inte utsatta för direkt solljus eller värme från element.

Fotokuvert, askar och plastfickor

Ett enkelt sätt att förvara bilder är att lägga dem i askar och kuvert gjorda av rent cellulosappapper. Pappret får inte innehålla någon alkalisk buffert. Likaså måste det vara neutrallimmat. Det kan vara svårt att avgöra själv vilket papper som håller godkänd standard. Då kan man vända sig direkt till de företag som säljer speciella fotokuvert och askar. Under rubriken Företag finns kontaktuppgifter till företag som säljer arkivmaterial. Om man placerar fotografier lösa i en ask skall man mellan varje bild lägga ett blad av papper (av samma kvalitet som fotokuvert). Alternativet är att lägga varje bild separat i ett eget kuvert, vilket är det bästa,men också något dyrare alternativet. Man kan också förvara bilder i plastfickor, men då måste de vara av polyester, polyeten eller polypropylen. Allt annat är skadligt.

Nitrat-, acetat- och glasnegativ

Det finns framförallt två typer av negativ som man bör förvara separat från övriga fotografier och I syrafria fotokuvert. Det är nitratnegativ och acetatnegativ, som förekommer i enskilda blad. Nitratnegativen kan vara brandfarliga om de förfaras i stora mängder och tätt sammanpackade. Dessa bör så snart som möjligt placeras ett och ett i kuvert. Det kan vara svårt att skilja på nitrat- och acetatnegativ, såvida det inte står "nitrate" eller "safety film" på negativets kant. Det säkraste testet för att urskilja nitratnegativ är genom att klippa en smal remsa av negativet, hålla den med en pincett utomhus och sedan tända eld. Om den brinner snabbt med en lukt som påminner om bränt hår är det sannolikt nitrat. Om den brinner sakta eller inte alls är det acetat (eller polyester). Glasnegativ (där basen för bilden utgörs av en glasskiva), bör helst förvaras I fotokuvert, stående I en stadig ask. Helst skall man använda plåtlådor som ugnslackerats (finns att köpa där man köper fotokuvert). Trälådor är inget bra alternativ, då trä avger gaser som kan vara skadliga för fotografiskt material. Emellanåt bör man ta fram bilderna och se om något fotografi börjar förändras i färg eller form. Det är tecken på nedbrytning och bäst är då att lyfta ut det ur asken med de övriga bilderna. Bilder som sitter i album bör hanteras på ett speciellt sätt. Se vidare under rubriken Ramar & album.

 

Fotoalbum

För förvaring i album är det rekommenderat att fästa bilderna med fotohörn på speciellt avsedd kartong. Albumblad i kartong, med arkivbeständighet, kan köpas från specialiserade företag (se Viktiga adresser). All annan förvaring i album är i princip skadliga för fotografierna. Framförallt gäller det de fotoalbum där man lägger över en plasthinna över bilderna, som ligger fastklistrade på ett fästande underlag. Riktigt gamla album och de album där fotografierna är fastklistrade bör få vara orörda. Det är ett svårt arbete att lossa bilderna från underlaget och det kan göra stor skada på bilderna om man inte är utbildad konservator. Ytterligare ett viktigt skäl att låta bilderna sitta kvar är att de i albumet ger en bild av hur man använt sig av fotografier förr i världen. Det är kontexten som är viktig, hur man satt in bilderna och vad man skrivit vid sidan om bilderna. Ofta är gamla fotoalbum dessutom oerhört vackra i sig. Om man inte kan lossa bilderna från albumsidorna utan låter dem vara kvar är det bästa man kan göra att förvara albumen i en bra miljö (se Förvaring) och att om det behövs lägga dem i förvaringsaskar speciellt avsedda för fotografi.

 

Modernare fotoalbum

Det finns fotoalbum av alla slag och de flesta har även modernare album med färgbilder hemma i bokhyllan. Ibland har bilderna klistrats fast med ett lim som förstör fotografierna. Ibland är fotografierna placerade på ett fästande underlag med genomskinlig plast vikt över albumsidorna. I det senare fallet är det lämpligt att plocka ur bilderna och sätta dem i ett nytt album. Färgfotografier är känsliga och kan i vissa fall blekas och missfärgas med tiden. För att så långt det är möjligt undvika detta bör man tänka på hur albumen förvaras. Läs mer under Förvaring.


Att klistra bilder i album

Fotokonservatorer rekommenderar att man använder sig av fotohörn oavsett om man placerar bilder i album eller om man monterar i passepartout. Det får inte vara vilka fotohörn som helst utan det bör vara av papper som är rent från kemikalier. Om man vill klistra in bilderna bör man vara medveten om att det kan förkorta bildernas livslängd jämfört med om de förvaras i fotokuvert. Men med rätt sorts klister, rätt sorts kartong och en bra förvaring av fotoalbumet kan album hålla att lämnas över till kommande generationer. Det klister som är lämpligt för fotografiskt material bör vara rent stärkelseklister. Fotokonservator Lennart Andersson i vid regionmuseet i Vänersborg berättar om klister: "Limgrossen i Linköping saluför en stärkelsepasta med konserveringsmedel, Hernia 4738. Även Museiservice i Dalarna saluför klistret. Då klistret innehåller vatten måste särskilda moment i klistringen och torkningen iakttas för ett gott resultat. Jämn utsrykning av klistret med pensel, torkning under press något dygn. Plastfotografier fäster sämre med stärkelseklister."

 

Ramar

När man ramar in fotografier bör man se till att det görs med s.k. syrafri kartong speciellt avsedd för fotografi. Använd alltid två kartongark, en för själva passepartouten och en som baksida. Fäst fotografiet med fotohörn. Tejpa aldrig på fotografierna. Om man inte använder passepartout kommer ramens glas att ligga direkt mot fotografiet vilket kan orsaka att bilden, om den utsätts för värme och fukt, fastnar mot glaset och skadas.
Aluminiumramar är det bästa att använda för att rama in fotografier. Trä kan dra till sig insekter och avger dessutom gaser. Häng aldrig fotografierna i direkt solljus. Man kan använda plexiglas i ramen för att stänga ute skadligt UV-ljus. Plexiglas är dock en plast, som i sig inte är det bästa att använda. Därför kan nackdelarna vara större än fördelarna.

 

 

 

Förvaringsmaterial

 

Aktuella ISO-standarder:
1. ISO-standard 18920 - Imaging materials - processed photographic reflection prints - Storage practices.
2. ISO 18911 Imaging materials - processed safety photgraphic films - Storage practices (täcker det mesta av modernt material).


Fotografiskt material är extra känsligt för felaktig förvaring, för nötningsskador och för föroreningar av skadliga ämnen. Genom att välja rätt förvaringsmaterial kan man förlänga fotografiernas livslängd avsevärt.

Felaktigt förvaringsmaterial

Det är inte sällan fotografier inkommer till arkiv, bibliotek och museer i vanliga bruna brevkuvert eller i plastfickor. Kuverten är limmade med lim som påverkar emulsionen. Plastfickorna är ofta av PVC eller annan plast med mjukgörare, och kan innehålla kemikalierester som bryter ner det fotografiska materialet. Vad som för trettio år sedan ansågs vara bra negativfickor, nämligen de som är gjorda av pergamyn (se bilden), är inte heller lämplig förvaring. Förutom att arken kan innehålla kemikalierester kan det lim som använts för att limma pappret bleka ut silver-gelatinemulsion vid direktkontakt.

Lämpligt förvaringsmaterial

Det finns idag både papperskuvert och plastfickor som går att använda för förvaring av fotografier. Återförsäljare av fotokuvert har oftast även godkända plastfickor i sitt sortiment. Plastfickor är tillverkade av ren polyester eller polyeten. Vissa material bör man dock inte förvara i plast överhuvudtaget. Nitrat- och kollodiumnegativ avger gaser som inte får stängas inne.

Papperskuvert av rent cellulosapapper som är neutrallimmat (om det är limmat) och inte innehåller någon alkalisk buffert är det absolut säkraste förvaringssättet för fotografier. Fördelen med fotokuverten i papper är att man kan förvara såväl nitrat- som kollodiumnegativ i dem eftersom de är så porösa att de släpper igenom de nitrösa gaserna som utvecklas.
Det finns två typer av fotokuvert, de som är limmade, med en öppning i ena kortänden, och de som viks ihop, helt utan limskarv. De senare kuverten kallas fyrflappskuvert eftersom man viker ihop kuvertet i flera lager om bilden. Viktigt är, om man använder kuvert med limskarv, att man placerar bilden med emulsionssidan bort från limskarven.
För diabilder och negativ finns ark av papper, eller plast, som är sydda eller limmade. Arken förvaras lämpligen hängande eller i askar.


Vad skall man välja?

Det är kostsamt att förvara fotografiskt material korrekt. Det man bör ta i beräkningen är budgeten för samlingen, samlingens värde (är den unik? finns duplikat eller kopior?). Fyrflappskuvert är dyrare än limmade, och tar mer plats. Å andra sidan är de det absolut bästa förvaringsmaterialet. Man måste alltså lägga ihop alla element som kan påverka valet av kuvert eller fickor. Den egna institutionens policy för hantering av fotografiskt material kanske redan avgör valet. Om inte är det bra att samla på sig så mycket information som möjligt om de olika valmöjligheter som finns och om bildsamlingens status och olika sammansättning av fotografiska tekniker.

 


Av Kajsa Larsson, källa: Kortboken (Torsten Johansson & Jonas Palm, 1995).

 


 

Företag

Olika företag som säljer arkiveringsmaterial. De säljer dock stora buntar för 1000:- eller mer. Jag vet inte om man kan köpa ett mindre antal.

 

Cont in Europe

Lundeby & Co

Museiservice (Webbutik)

Kontorsgiganten


Adresser till företag och organisationer som handlar om förvaring och hantering av foton mm.


Archival Advisor (På engnelska)

Engelskt program som visar om din förvaringsmiljö är bra eller dåligt

 

 


Tillbaka till början av sidan

spam@philipsspace.com

| Websidans design baserad på STSoftware | Menyn är från Apycom jQuery Menus